هشدار قضاوی به مخاطرات تمرکز ریسک شرکتهای بیمه در داخل کشور

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در این دیدار که مدیران عامل شرکتهای بیمه سهامدار بیمه اتکایی امین نیز حضور داشتند، سید مصطفی کیایی با اشاره به فرصتها و چالشهای پیش روی بیمه اتکایی امین، گزارشی از عملکرد 5 سال اخیر این شرکت ارائه و از حضور قضاوی، همراهان و مدیران عامل شرکتهای بیمه سهامدار تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل بیمه اتکایی امین با بیان اینکه شرکتهای بیمه اتکایی با وجود دارا بودن ظرفیت فنی و مالی مناسب، سهم کمی از بازار اتکایی کشور را در اختیار دارند، افزود: ما همواره در فعالیتهای اتکایی، مدیریت ریسک را سرلوحه کار خود قرار داده و به هر قیمتی جذب پرتفو نمی کنیم.
وی گفت: سرمایه گذاری شرکت در سالهای اخیر به نحو مناسبی انجام شده و این مسئله موجب شده تا بالاترین نسبت توانگری مالی در صنعت بیمه به این شرکت اختصاص یابد و به این ترتیب هیچ مشکلی حتی در پرداخت خسارتهای بزرگ نداریم.

 

کیایی در ادامه به ورود بیمه اتکایی امین به بازار سرمایه اشاره و اضافه کرد: در ادامه با حمایت وزارت اقتصاد توانستیم بخشی از سهام دولتی شرکت را کاهش دهیم و در حال حاضر به دنبال سهامداران حقوقی بزرگ و حتی الامکان شرکتهای بیمه مستقیم هستیم تا ضمن حمایت از آنها در مواقع لزوم بتوانیم از کمک آنها استفاده کنیم.
  نظرات