بیمه حمل و نقل

تذکر : تمامی محتوای این سایت به صورت نمونه و آزمایشی درج شده است و شما می توانید هر نوع محتوایی را به دلخواه خود قرار دهید.


بیمه باربری نوعی بیمه حمل و نقل کالا (از طریق زمینی، هوایی و دریایی) می‌باشد که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه گذار دریافت می‌کند متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. بیمه باربری زیان های مالی کالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل ( دریایی، هوایی، زمینی و ریلی ) مورد پوشش قرار می‌دهد و هدف از ارائه آن، حفظ منافع صاحبان کالا، تجار، وارد کنندگان است.
بیمه های باربری را میتوان از حیث پوشش بر اساس استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن با یکی از شروطA , B , C , TOTAL LOSSتحت پوشش قرار داد.

انواع بیمه باربری

بیمه باربری وارداتی : مختص کالاهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای خارجی خریداری می‌گردند که با توجه به قوانین جاری، خرید این نوع بیمه برای وارد کنندگان کالا اجباری می‌باشد. شرکت بیمه تجارت نو این پوشش بیمه ای را به واردگنندگان کالا به کشور اعطا می نماید.
بیمه باربری صادراتی:کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می‌گردد، بر اساس انواع شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند. به موجب این بیمه، شرکت بیمه تجارت نو کالای صادره از کشور ایران تا کشور مقصد را تحت پوشش قرار می‌ دهد.
بیمه باربری داخلی :کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولید کنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی کشور ایران جابجا می‌شوند توسط این بیمه‌ تحت پوشش بیمه ای نزد شرکت بیمه تجارت نو قرار می‌گیرند.
بیمه باربری ترانزیت:مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد. محموله مورد بیمه در این نوع حمل در گروه بیمه های باربری ترانزیت تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

  نظرات