چرا نمایندگان بیمه نگران ورود رقبای غیر حرفه ای به بازار هستند؟

به گزارش ریسک نیوز،نمایندگی فروش محصولات بیمه های بازرگانی بر عکس ظاهر شیک آن در واقع یکی از سخت ترین مشاغل در دنیا  محسوب میگردد.سختی این شغل نه از حیث میزان فعالیت های فیزیکی و بدنی  بلکه از جنبه استرس های عصبی و فشارهای روحی هر روزه وارده  بر فروشندگان بیمه و نیاز به تلاشهای  مداوم انتقال اطلاعات بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه در یک بازار رقابتی شدید بیان میشود.
نمایندگان در بازار بیمه کشورمان بنا به اذعان مسولین ارشد و صاحبنظران در جامعه ای به عرضه خدمات میپردازند که ,,فرهنگ بیمه ای ,,در آن پایین است و همین موضوع سختی کار نمایندگان را دو چندان میکند.
نمایندگان بیمه ,مدیران بنگاههای کوچکی هستند که تمامی سرمایه تاسیس و راه اندازی و نگه داری آنرا شخصا تامین میکنند و باتوجه به مفاد آیین نامه شماره ۷۵بیمه مرکزی ایران ,شغل انحصاری آنها عرضه خدمات بیمه است.
این منحصر بودن وظیفه شغلی به مفهوم این است که آنها تنها ممر درآمد و تامین هزینه زندگی خویش را لزوما میبایست بر اساس این شغل قرار دهند.
تامین هزینه های بالای زندگی شخصی بعلاوه هزینه اجاره-بازاریابی -تبلیغات- وسایر هزینه های جاری دفتر نمایندگی و حقوق کارمند یا کارمندان در شرایط رکود تورمی  از جمله دغدغه های ایشان است.
نمایندگان با انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های بیمه ,ظاهرا استقلال  مدیریتی و مالی از شرکت های بیمه دارند و بهمین دلیل از حمایت های بیمه بازنشستگی و درمان و رفاهی برخوردار نیستند.
اشخاصی که خود مبشران ,,امنیت و اطمینان خاطر ,,برای بیمه گذاران هستند خود از این مزایا بی بهره اند.نمایندگان بطور مستمر در تلاش تولید بیمه نامه, همواره حد واسط بیمه گذاران و شرکت های بیمه در صدد قانع نمودن دو طرف برای توافق و انعقاد قرارداد هستند که دربیشتر مواقع  در نزد بیمه گذاران مورد انتقاد و امتیاز دهی نا متعارف و انتظار ارایه خدمات مازاد بر وظایفشان بخصوص در زمان بروز خسارتهایی که بیمه گران در پرداخت آنها سخت گیری کنند قرار دارند و از سوی دیگر در شعب و ستاد شرکت های بیمه معمولا مواجه با سخت گیری های مفرط و برخوردهای سردسازمانی و بخشنامه ها ودستورالعمل های فراوان و متعدد و بعضا عدم همراهی در جذب پرتفوی مواجه هستند.!!!!!
بطور معمول تاکنون انجام پانزده وظیفه پیوستار در فرآیند کاری روزانه هر دفتر نمایندگی شناسایی شده که عموماانجام اکثر این وظایف بر عهده شخص نماینده است.
تمامی این موارد حکایت از وجود فشار کاری بالا واسترس شغلی مدام  در نزد نمایندگان بیمه دارد.به همین دلایل است که نرخ خروج از این شغل همیشه بالاست.
با این اوصاف تا هر مدیر و کارشناس شرکت بیمه شخصا این موارد را تجربه ننمایند قادر به لمس شرایط سخت شغلی و مشکلات متعدد نمایندگان بیمه نخواهد شد.
با وجودتمام نکات ومواردی که برشمرده شد همین نمایندگان بیمه به شدت عاشق شغل و شرکت های بیمه طرف همکاری خویش هستند.
شنیدن این خبر که قرار است از طریق کانال های فروش دیگری عرضه بیمه نامه ها صورت پذیرد برای نمایندگان بیمه غیر قابل باور است .!!!!!!
یک لحظه همه این مشکلات برشمرده و بسیاری دیگر که مجال اشاره به آنها در این فرصت کوتاه  نیست را کنار هم بگذاریم و انصافا اگر بجای این همکاران بیمه ای بودیم ,آیا از شنیدن این خبر باید خوشحال میشدیم یا گلایه میکردیم ؟؟؟؟؟
اینکه پدیده فروش اینترنتی یک واقعیت است که به تدریج در همه محصولات رواج مییابد درست !اما شرکت های بیمه برای حفظ و حمایت از شبکه ارزشمند فروش خویش که با زحمات بسیارتشکیل داده اند چه طرح و ایده ای برای ممانعت از کاهش درآمد آنها ناشی از ترویج سبک های جدید فروش بیمه دارند ؟
اینکه نمایندگان بیمه شخصیت مستقل هستند هم  ,درست !!!!!اما این دلیل بر بی تفاوتی شرکت های بیمه  درقبال کاهش میزان درآمد آنها نمیشود. قطعا مدیران ارشد مدبر صنعت بیمه و مدیران عامل فرهیخته و با درایت شرکت های بیمه ,حفظ منافع بلند مدت و درآمد پایدار شبکه ارزشمند فروش بازار بیمه را به منافع کوتاه مدت و غیر حرفه ای ,ناشی از فروش های مقطعی و امتحان پس نداده ترجیح میدهند و بخوبی مستحضرند که بیمه یک فن پیچیده و علمی است و فروش آن هم در کلیه رشته ها نیازبه حضور  فروشنده با دانش و آگاه همچون نمایندگان متبحر و باتجربه دارد.هیچ شیوه فروش بیمه ای قادر به جایگزینی با شبکه نمایندگی در عصر مشتری محوری و بیمه گذار سالاری نیست و فروش هر بیمه نامه نقطه آغاز ارتباط با بیمه گذاران است که مدیریت مناسب این نوع ارتباطات از عهده نمایندگان وکارگزاران برای ایجاد حداکثر رضایت بیمه گذاران به نفع شرکت های بیمه برمیآید و بس!!!!!!
هیچ روش جایگزینی در بازار بیمه بنا به تجربه پاسخ نمیدهد و از این حیث نمایندگان بیمه لزوما آسوده خاطر هستند.
کارشناس ریسک و بیمه,
حمید رضا حاجی اشرفی

  نظرات