بیمه عمر رو زندگی

تذکر : تمامی محتوای این سایت به صورت نمونه و آزمایشی درج شده است و شما می توانید هر نوع محتوایی را به دلخواه خود قرار دهید.


یکی از مهمترین نگرانی هایی که همیشه ذهن اکثر انسان ها را به خود درگیر کرده ایجاد آرامش برای دوران پیری و بازنشتگی و هم چنین سرنوشت و وضعیت معیشت اعضای خانواده آنها پس از فوت سرپرست خانواده یا هریک از عزیزانشان می باشد. شرکت بیمه تجارت نو با درک این موضوع اقدام به طراحی و ارائه کامل ترین پوشش های بیمه ای عمر نموده که به شرح زیر معرفی می گردد:

بیمه نامه عمر ساده زمانی:

با خرید این بیمه نامه چنانچه بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه به هر علت فوت نماید بیمه گر متعهد می شود مبلغ مندرج در بیمه نامه را به ذینفع یا ذینفعان وی پرداخت نماید.

انواع بیمه نامه های عمر ساده زمانی:

بیـمه نامـه عمر زمـانی انفـرادی
بیـمه نامـه عمر زمـانی گروهی
بیمه نامه عمر مصوبه کارکنان دولت

بیمه نامه عمر مانده بدهکار:

در این بیمه نامه مبلغ وام دریافتی یا کل مبلغ باز پرداختی بیمه گذار به بانک یا موسسات قرض الحسنه موضوع بیمه قرار میگیرد و چنانچه فرد بیمه شده در طول مدت بازپرداخت، فوت نماید بیمه گر مانده اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام در وجه استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت می نماید. این بیمه نامه به دو صورت صادر می گردد.

  نظرات