ضمیری برنامه های افزایش سرمایه پاسارگاد را اعلام کرد / افزایش سرمایه به صورت سهام جایزه

به گزارش ریسک نیوز،امروز معصوم ضمیری ، مدیر عامل بیمه پاسارگاد  ضمن ارسال نامه ای به بورس اعلام داشته که با توجه به تصمیم گیری های مجمع این شرکت در 18 تیرماه سال جاری و با توجه به تقسیم سود بالغ بر 140 ریال به ازاء هم سهم و باقیمانده حساب سود در حساب سود و زیان انباشته این شرکت در نظر دارد در سال 96 با کسب مجوز از بیمه مرکزی و سارمان بورس افزایش سرمایه دهد.

این مدیر بیمه ای در این نامه اذعان داشته ، بیمه پاسارگاد در نظر دارد این افزایش سرمایه را که به میزان 15 درصد به صورت سهام جایزه است از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای شرکت محقق کند.

  نظرات